Maral Houshmand

Advokatfullmektig mna

Mobil: 90 02 66 6390 02 66 63

E-post: maral@advokat-staff.no

Fagområder:

Utlendingsrett; asyl, tilbakekall/opphør, utvisning, familieinnvandring, barnerett; barnevern og foreldretvister, strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, arbeidsrett, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff, 2019
 • Verge for enslige mindreårige flyktninger, Fylkesmannen, 2013 – d.d
 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Aro 2017 – 2019
 • Utreder, advokatfirmaet Aro 2016 – 2017
 • Representant for enslige mindreårige asylsøkere, Fylkesmannen, 2013 – 2017 
 • Trainee, den norske ambassade i Kosovo, 2010

Utdanning:

 • Master i rettsvitenskap, UiO, 2017
 • Masteroppgave: «Opphør av flyktningstatus»
 • Bachelor i statsvitenskap, UiO, 2010

Verv/autorisasjoner/annet:

 • Styremedlem i Vergeforeningen 2017 – d.d
 • Nemndmedlem i Utlendingsnemnda 2013 - 2017

Språkkompetanse

 • Norsk
 • Engelsk
 • Iransk / farsi / persisk