Ingrid Breistein

Advokat mna / partner

Fagområder:

Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, barnevern, barnefordeling, eksamensfusk, psykisk helsevern og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

Partner, advokatfirmaet Staff , 2017

Advokat, advokatfirmaet Staff, 2010 – d.d.

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff, 2008 – 2010

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, 2008
  • Valgfag, politirett
  • Grunnfag i sosiologi, 2003

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Advokatbevilling, 2010
  • Nestleder og leder i Juristforeningen UIB, 2007