Elisabeth Myhre

Advokat mna / partner

Fagområder:

Straffesaker; forsvarer, utlendingsrett, barnevern, barnerett, barnebortføring, utredningsarbeid og prosedyre for domstolene.

Arbeidserfaring:

  • Partner, advokatfirmaet Staff, 2017
  • Advokat, advokatfirmaet Staff, 2011 – d.d.
  • Advokat/advokatfullmektig, advokatfirmaet Røed, 2009 – 2011
  • Advokatfullmektig, Kontoret for fri rettshjelp, 2007 – 2009
  • Bistand til forberedelse av muntlig høring for EMD, 2007

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, UIO, 2006
  • Mellomfag kriminologi, UIO
  • Grunnfag kriminologi, UIO

Verv/autorisasjoner/annet:

  • Advokatbevilling, 2010